SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL ULMENI!

Sunteți aici:Acasa Scoala noastra Cine suntem? Tinte strategice

Tinte strategice

Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ centrat pe competenţe

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor
Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare
Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)

Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate

Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional prin:

1.Creșterea capacității şcolii, in contextul descentralizarii, de a crea un cadru propice dezvoltarii de instrumentelor de planificare si de asigurare a calitatii, precum si strategii locale pentru imbunatatirea standardelor educationale.

2.Participarea echipei manageriale, a cadrelor didactice la cursuri de management educaţional;
3. Antrenarea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la concursuri şi olimpiade şcolare;

4. Crearea unui curriculum la decizia şcolii (CDŞ) în concordanţă cu resursele umane şi materiale din şcoală;

5. Utilizarea laboratorului, a echipamentelor TIC disponibile.


Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva  învăţământului  centrat pe competenţe,  prin:


1.Participarea cadrelor didactice la cursurile de perfecţionare organizate de I.S.J. şi C.C.D.;

2. Participarea cadrelor didactice la consfatuiri, cercuri pedagogice, şedinţele comisiilor metodice, alte forme.

3. Diversificarea ofertei CDŞ-ului;

4. Consultarea elevilor si a părinţilor pentru stabilirea disciplinelor opţionale.

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor prin:

1. Antrenarea şi participarea elevilor la activităţi curriculare şi extracurriculare care să-i formeze ca viitori cetăţeni într-o lume a cunoaşterii;

2. Realizarea unui demers educational care să asigure şanse egale  elevilor cu nevoi speciale .


Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare, prin:
1. Încheierea unui contract cu o firmă specializată în asigurarea securităţii elevilor .

2.Realizarea parteneriatelor cu diferite instituţii, cu Poliţia   .                                    
3. Libertatea alegerii apartenenţei la culte religioase în conformitate cu tradiţia familiei;

4. Realizarea și updatarea paginii web a şcolii, a unor reviste  ale cadrelor didactice şi elevilor, a unor site-uri de colaborare on-line.


Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educationale (locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, europene)prin:


1. Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;
2.    Formarea unor echipe pentru întocmirea proiectelor de parteneriat educational;

3. Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă;


Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate prin:


1. Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul şcolii;
2. Lectorate cu părintii pe diferite teme;

3. Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu care ei se confruntă în educarea propriului copil;

4. Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;

5. Implicarea părinţilor, a membrilor comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative diverse.

Trimite-ne un mesaj rapid

Online acum

Avem 5 vizitatori și nici un membru online

Postari recente pe blog

Prev Next

De ce clasa pregatitoare?

 Raţiunea acestei măsuri e simplă: socializarea mai timpurie într-un mediu ...

Inscriere in clasa pregatitoar…

Centre de evaluare_CJRAE Metodologia de inscriere in invatamantul primar 2...

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE 1/20…

Cap. II- Secţiunea I: Art. 23: (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniv...

Informatii pentru parinti 2017…

SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE MOISIL”ULMENI PLAN DE SCOLARIZARE PROPUS: -&nb...

Informatii despre locurile in …

Nr. clase pregatitoare in anul scolar 2016/2017: 2 clase Nr. de elevi in...

Cine va prelua clasa pregătito…

Aparţinând ciclului primar, la clasa pregătitoare vor preda învăţătorii, da...

Metodologia si Calendarul insc…

- Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2019-2020 - Metodologia insc...

Informatii pentru parinti 2020…

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se realizeaza in intervalul 25 februari...