SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL ULMENI!

Sunteți aici:Acasa Scoala noastra Oferta educationala Cultura organizationala

Cultura organizationala

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.  Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.

    Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.

   În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

   Directorul este receptiv şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

Ambianţa în unitatea şcolară: atmosfera este deschisa, nu există conflicte majore, dacă apar anumite conflicte ele sunt rezolvate în mod obiectiv.

Relaţiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori - elevi se bazează pe comunicare, colaborare, respect reciproc.

Mediul social de provenienţă al elevilor: în urma efectuarii analizei mediului social

de provenienţă a elevilor, s-au constatat urmatoarele:

-  majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social mediu (venituri mici, şomaj, condiţii modeste de viaţă);

- condiţii grele de trai: locuinţe necorespunzătoare (probleme sanitare, număr mare de

copii în cadrul aceleiaşi familii), mediu ambiant necorespunzător, străzi nepietruite, lipsa locurilor amenajate de joacă;

- nivelul scăzut de cultură şi educaţie;

- lipsa mijloacelor de culturalizare;

- neimplicarea serioasă in educaţie a părinţilor generează lipsa de supraveghere şi de îndrumare a copiilor;

- modele comportamentale negative: nerespectarea normelor de igienă, limbaj vulgar;

- apariţia şi adâncirea diferenţelor între săraci şi foarte bogaţi – generatoare de

posibile conflicte.

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt foarte bine pregătite din punct de vedere

profesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate, rezultatelor

obţinute, interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare.

Managementul unitaţii şcolare: se desfaşoară pe baza planului managerial, în colaborare cu membrii Consiliului de Administraţie şi a Consiliului profesoral. Cadrele

didactice sunt organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie având un responsabil. Există comisii de lucru pe probleme. Responsabilii de arie curriculară şi ai

comisiilor de lucru întocmesc planul managerial al comisiei de care răspund.

 

 

 

Relaţii cu comunitatea:

Între conducerea scolii si autorităţile locale există o foarte bună colaborare.

Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată părinţilor (se organizează: lunar întâlniri-lectorate şi săptămânal consultaţii individuale cu părinţii).

Există şi părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor, ceea ce se reflectă în comportamentul copiilor, în atitudinea lor faţa de şcoală. Un rol important în contracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul psihopedagog din şcoala şi profesorii de religie.

Colaborarea cu autoritaţile locale este bună, apreciem programele acestora şi participăm la acestea.

Parteneri sociali:

- Primăria comunei Ulmeni;

- Direcţia de Protectie a Copilului;

- Clubul Elevilor Olteniţa;

- Poliţia comunei Ulmeni

-Agrozootehnica Ulmeni si Societatea Agricola Ulmeni

 

MEDIUL EXTERN

  •  IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA COMUNITĂŢII ŞI A GRUPURILOR DE INTERES
  • Şcoala va urmări:

-menţinerea unei legături permanente cu părinţii elevilor (şedinţe lunare, lectorate, participare la acţiunile şcolii);

-elaborarea şi aplicarea unor proiecte împreună cu autorităţile locale  (lucrări  de reparaţii şi amenajări în  spaţiul din incinta şcolii; accesul la cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului, activităti desfăşurate în cadrul CDI)

-menţinerea unei relaţii de comunicare activă cu ISJ Călărasi;

-realizarea de parteneriate

-colaborarea cu liceele din municipiul Olteniţa (cls. a VIII-a)

-colaborarea benefică şcolii cu agenţi economici:

-identificarea şi atragerea unor organizaţii nonguvernamentale care pot deveni parteneri reali.

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Trimite-ne un mesaj rapid

Online acum

Avem 13 vizitatori și nici un membru online

Postari recente pe blog

Prev Next

Informatii pentru parinti

NFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA CLASEI PREGATITOAREIN SCOALA GIMNAZIALA GRIGO...

Avantaje

Avantaje

 Trăim într-o lume aflată în schimbare, în care cantitatea de informaţ...

Circumscriptia scolara

Circumscriptii scolare Strazile/ adresele arendate unitatii de invatamant ...

Procedura specifica de inscrie…

Procedura specifica de inscriere a copiilor la clasa pregatitoare - Etapa a...

În clasa pregătitoare copilul …

   Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALU...

Cine va prelua clasa pregătito…

Aparţinând ciclului primar, la clasa pregătitoare vor preda învăţătorii, da...

Organizarea clasei pregatitoar…

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA CLASEI PREGATITOAREIN SCOALA GIMNAZIALA GRIG...

Informatii pentru parinti 2017…

SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE MOISIL”ULMENI PLAN DE SCOLARIZARE PROPUS: -&nb...